Consultanta GDPR

Având în vedere cerințele legale cu privire la Protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 • Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii

Vă propunem

Serviciile noastre de consultanță legate de implementarea GDPR care implica:

 • Întocmire documentatie în vederea conformării cu protecția datelor cu caracter personal
 • Identificarea problemelor din cadrul companiei  legate de impactul prevederilor GDPR;
 • Evaluarea situatiei și pregatirea planului de acțiune pentru remedierea problemelor;
 • Manual GDPR și instructiuni privind persoanele vizate
 • Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Acord cu privire la procesarea datelor cu caracter personal pentru care nu exista temei legal (angajati)
 • Anexa la contractul individual de munca referitoare la procesarea datelor cu caracter personal ale angajatilor
 • Documentație și proceduri privind protecția datelor cu caracter personal conform opis
 • Consultanța în vederea monitorizării activității desfașurate, instruire periodică a angajațiilor, identificarea și evaluarea datelor cu caracter personal.