Consultanta GDPR

Consultanta specializata

Având în vedere cerințele legale cu privire la Protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:

• Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

• Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii

Serviciile noastre de consultanță legate de implementarea GDPR care implica:

Întocmire documentatie în vederea conformării cu protecția datelor cu caracter personal

Identificarea problemelor din cadrul companiei legate de impactul prevederilor GDPR;

Evaluarea situatiei și pregatirea planului de acțiune pentru remedierea problemelor;

Manual GDPR și instructiuni privind persoanele vizate

Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Acord cu privire la procesarea datelor cu caracter personal pentru care nu exista temei legal (angajati)

Anexa la contractul individual de munca referitoare la procesarea datelor cu caracter personal ale angajatilor

Documentație și proceduri privind protecția datelor cu caracter personal conform opis

Consultanța în vederea monitorizării activității desfașurate, instruire periodică a angajațiilor, identificarea și evaluarea datelor cu caracter personal.