Managementul calității

Consultanta specializata

Analiza structurii organizatorice, a proceselor existente în societate, a fluxurilor informaționale

Analiza modului de planificare, execuție și control al activităților

Dezvoltarea și implementarea unui sistem de management al calității

Consultanță în vederea implementării sistemului de management al calității (ISO 9001)