Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competivității intreprinderilor mici și mijlocii Prioritatea de investiții 2.1 A

Consultanta specializata

Serviciile noastre includ:

Analiză dosar

 • Verificarea eligibilității aplicantului,a eligibilității cheltuielilor și optimizarea punctajului

Consultanță în managementul de proiect

 • Întocmirea documentației (planului de afaceri) pentru accesarea fondurilor nerambursabile,
 • Cereri de finanțare,
 • Planului de afaceri,
 • Memorii justificative,
 • Analize de piață,studii de oportunitate,analize cost-beneficiu

Management de proiect(Servicii de asistență și consultanță în implementare)

 • Consultanță în întocmirea dosarelor de achiziții și asistența în realizarea licitațiilor aferente unui proiect investițional
 • Documentație bancă
 • Întocmirea cererilor de plată
 • Doumentație raportare pe cei 3 ani de monitorizare
 • Asistență pe perioada de implementare a proiectului