Consultanță în Control intern managerial

Consultanta specializata

Suport în elaborarea documentației controlului intern managerial conform Ordinului Secretarului General al Guvernului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice