Sprijin pentru HORECA

Consultanta specializata

Sprijin pentru HORECA

Modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind

Sprijinul pentru întreprinderi din domeniul HoReCa

Eligibilitatea Solicitantului

  • Agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911,7912,7990
  • Structuri de alimentație care desfășoara activități conform codurilor CAEN 5610,5621,5629,5630
  • Structuri de primire turistica care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510,5520,5530,5590

Ajutor acordat sub forma unor granturi:

  • pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;
  • pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în conformitate cu dispozițiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, diferența dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 și volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;
  • pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, în conformitate cu dispozițiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

Valoarea Finanțării

Max 1.800.000 Euro / Întreprindere

Finanțare nerambursabila -100%

Beneficiarii au obligaţia menţinerii activităţii pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 12 luni de la data plății sumelor sau 24 luni de la data plății sumelor, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricţii de natură a impune suspendarea ori întreruperea activităţii comerciale.