Managementul calității

  • Analiza structurii organizatorice, a proceselor existente în societate, a fluxurilor informaționale
  • Analiza modului de planificare, execuție și control al activităților
  • Dezvoltarea și implementarea unui sistem de management al calității
  • Consultanță în vederea implementării sistemului de management al calității (ISO 9001)