Cursuri de formare profesionala in urmatoarele domenii

  • “Specialist în domeniul calității” Cod COR 214129
  • ”Manager al Sistemului de Management al Riscului” Cod COR 325708
  • Control intern managerial  
  • Achiziții publice
  • Managementul Resurse umane.