Consultanță în achiziții publice

 • Înregistrare în SICAP support în Recuperare / reinnoire certificat digital în SICAP
 • Suport în elaborarea Programului Anual de Achiziții
 • Întocmire documente  consultare de piață /studiu de piață
 • Organizare cumparari directe multiple online din catalogul de produse / lucrări / servicii, publicat în SICAP
 •  Publicare notificari de atribuire la cumpararea directa
 •  Intocmire Document Unic de Achizitie European (DUAE)
 • Completare fisa de date si atasarea documentelor (caiet de sarcini, formulare, strategie de contractare, DUAE etc.)
 •  Organizare procedura simplificata online cu sau fara loturi, licitatie deschisa online cu sau fara loturi etc.
 •  Organizare licitatie deschisa online cu sau fara faza finala de licitatie electronic
 •  Dosarul achizitiei
 • Atribuirea procedurilor online
 •  Organizare procedura de atribuire prin acord cadru cu un singur operator economic
 • Organizare procedura de atribuire prin acord cadru mai multi operatori economici cu reluarea competitiei in SICAP