Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competivității intreprinderilor mici și mijlocii Prioritatea de investiții 2.1 A

Serviciile noastre includ:

 • Analiză dosar
  • Verificarea eligibilității aplicantului,a eligibilității cheltuielilor și optimizarea punctajului
 • Consultanță în managementul de proiect
 • Întocmirea documentației (planului de afaceri) pentru accesarea fondurilor nerambursabile,
 • Cereri de finanțare,
 • Planului de afaceri,
 • Memorii justificative,
 • Analize de piață,studii de oportunitate,analize cost-beneficiu

 • Management de proiect(Servicii de asistență și consultanță în implementare
 • Consultanță în întocmirea dosarelor de achiziții și asistența în realizarea licitațiilor aferente unui proiect investițional
 • Documentație bancă
 • Întocmirea cererilor de plată
 • Doumentație raportare pe cei 3 ani de monitorizare
 • Asistență pe perioada de implementare a proiectului