MASURA 3 REDIVIVUS – POC 4.1.1.

Consultanta specializata

MASURA 3 REDIVIVUS – POC 4.1.1.

IMM-urile pot obține până la 1 milion de euro!

Vineri 10 septembrie 2021 s-a publicat spre consultare publica Ghidul solicitantului pentru finantarea investitiilor in afacerile afectate de COVID-19. Perioada in care se pot trimite observatii se incheie la 24.09.2021. 

Programul de finanțare a apărut ca urmare a anulării Măsurii 3 din cadrul OUG 130/2020.

Aplicanții pot fi IMM-uri iar ajutorul de stat se acordă pentru investiții în activități productive și pot fi folosiți pentru:
– Construirea/achiziția/extinderea spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea
proiectului;
– Dotarea cu active corporale, necorporale.

Cine poate primi finanțare?
–    Microintreprinderi, firme mici si mijlocii – cu un numar de maxim 249 angajați la 31.12.2019
–    Firme care nu era in dificultate la 31.12.2019

Ce domenii de activitate se vor finanța?
Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
Clasa F – Construcții;
Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
Clasa H – Transport și depozitare;
Clasa I – Hoteluri și restaurante;
Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
Clasa P– Învățământ;
Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
Clasa S – Alte activități de servicii.
Nu se finanțează:
–    activităţi legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;
–    activităţi de jocuri de noroc și pariuri.

Pentru solicitanții care intenționează să achiziționeze o clădire, pentru realizarea investiției este acceptată depunerea unui antecontract de vânzare/cumpărare. 

Care este procentul de finanțare nerambursabilă? 
–    95% pentru micro întreprinderi;
–    90% pentru întreprinderi mici;
–    85% pentru întreprinderi mijlocii.

Aplicanții vor trebui să pregătească un plan de afaceri complex, iar pentru construirea de spatii se solicita studiu de fezabilitate/ proiecte tehnic sau DALI. Depunerea aplicațiilor se va face prin intermediul platformei informatice MySMIS.