Grila de evaluare Noua Măsură 3

Consultanta specializata

Grila de evaluare Noua Măsură 3

Grila de evaluare este diferita de Masura 3 astfel:

Criteriile avute in vedere la evaluarea tehnica si financiara si punctajul acordat pe fiecare criteriu in parte sunt urmatoarele:

a) Scaderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 fata de 31.12.2019- 40 puncte

 • ≥30% – 40 puncte;
 • ≥25 < 30% – 35 puncte
 • ≥20 < 25% – 30 puncte;
 • ≥15 < 20% – 25 puncte;
 • ≥10 < 15% – 20 puncte;
 • ≥5 < 10% – 15 puncte;
 • < 5% – 0 puncte (proiect respins).

b) Investitie de minim 20% din valoarea proiectului in conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea conditiilor in care o activitate economica se califica ca contribuind in mod substantial la atenuarea schimbarilor climatice sau adaptarea la schimbarile climatice si pentru a stabili daca acea activitate economica nu cauzeaza nici un prejudiciu semnificativ oricaruia dintre celelalte obiective de mediu-40 puncte:

 • ≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte
 • ≥80 < 90% – 35 puncte;
 • ≥70 < 80% – 30 puncte;
 • ≥60 < 70% – 25 puncte;
 • ≥50 < 60% – 20 puncte;
 • ≥40 < 50% – 15 puncte;
 • ≥30 < 40% – 10 puncte;
 • ≥20 < 30% – 5 puncte;
 • < 20% – 0 puncte (proiect respins)

c) Investitia este realizata pe codul CAEN aferent soldului negativ al balantei comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decat exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica (INS) – 5 puncte:

 • Sold negativ – 5 puncte;
 • Sold pozitiv – 0 puncte

d) Proiectul propune un produs/proces inovativ – 5 puncte

 • DA – 5 puncte;
 • NU – 0 puncte

e) Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de sustenabilitate cifra de afaceri impartita la numarul de angajati (anul de referinta este 2019, iar numarul de angajati in anul 3 de sustenabilitate trebuie sa fie cel putin egal ca cel din anul 2019) – 10 puncte:

 • ≥15% – 10 puncte;
 • ≥10% < 15% – 5 puncte;
 • < 10% 0 puncte;

De asemenea se solicita

 • Studiu de Fezabilitate/proiect tehnic PT(pentru propunerile de proiecte care contin constructii)
 • DALI (pentru propunerile de proiecte care contin interventii la construcţii existente – construire/modernizare/extindere/consolidare cu necesitate de avizare a lucrarilor)