Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Consultanta specializata

Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Beneficiari eligibili  pentru sprijin investiții                               

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole;
 • Microîntreprinderi şi întreprinderi mici existente/nou înființate în spațiul rural.

Activități și cheltuieli eligibile sprijinite

 • Investiții pentru producerea și comercializarea produselor neagricole;
 • Investiții pentru activități meșteșugărești (ex.olărit, bordat);
 • Investiții legate de furnizarea de servicii (ex. medicale, sociale);
 • Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică;
 • Proiecte de activități de agrement;
 • Modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor;
 • Înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
 • Investiții pentru producția de combustibil din biomasă în vederea comercializării;
 • Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității;
 • Investiții care susțin protecția mediului.

Finanțare nerambursabil                                              

70% Fermieri/membrii unei gospodării Agricole      
  Microîntreprinderi şi întreprinderi mici

Contribuție proprie 30%

 90% Solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie  

Contribuție proprie 10%