Start-Up Nation 2020

Consultanta specializata

Start-Up Nation 2020

Programul de finanțare Start-up Națion este administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și oferă finanțarea nerambursabilă  în valoare de 200000 ron.

Valoarea sprijinului nerambursabil

➤ 200.000 lei – 100% nerambursabili
➤ Contribuție proprie beneficiar 0%
➤ Investiție în mediul Urban și Rural
➤ Se poate accesa finanțarea cu SRL sau SRL-D

Listă coduri CAEN Start up Nation 2020 eligibile

➤ Pot primi finanțare prin programul Strat up Nation firmele care își desfășoară activitatea pe baza unui cod CAEN din următoarele domenii:producție, industrii creative, programare IT, servicii, comerț și alte activități;
➤ Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
➤ Activitățile agricole nu pot fi finanțate prin acest program;
➤ Codul CAEN pentru care se solicita finanțare trebuie autorizat până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, în consecință codul CAEN nu trebuie autorizat la momentul depunerii proiectului;

Cheltuieli eligibile

➤ Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale; Telefoanele mobile și tabletele nu se pot deconta din proiect.
➤ Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aibă destinație locativă, la momentul achiziției, achiziția se va realiza pe baza unei evaluări ANEVAR;
➤ Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, etc cu excepția vehiculelor simbol G.
Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile, cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 36.000 lei cu TVA și maxim 1 autoturism / beneficiar. Excepție fac activitățile de rent-a-car, scoli de șoferi, taxi unde nu exista limitări;
➤ Achiziționarea de mobilier, aparatura birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
➤ Achiziționarea echipamente  specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
➤ Achiziționarea de echipament de încălzire sau climatizare aferente spațiului de desfășurare a activității de comerț, producție sau servicii;
➤ Site de prezentare ( inclusiv domeniu) și promovare online în limita maxima a 4000 lei cu TVA;
➤ Software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicita finanțare inclusiv licențe și software pentru comerțul on-line în limita a 60000 lei; Software pentru comerțul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanțare. Valoare maximă eligibilă pentru software comerț on-line este de 20.000 lei
➤ Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize , etichetare ecologica;
➤ Salarii și chirie pentru perioada de implementare a proiectului (maxim 12 luni).
➤ Utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate;
*Valoarea salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii reprezintă o sumă forfetară de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile menționate în planul de afaceri. Decontarea se face în tranșa a doua în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea numărului și tipului de persoane asumate prin planul de afaceri;
➤ TVA nedeductibil pentru firmele neplătitoare de TVA conform Codului Fiscal;
➤ Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri ( 8000 lei);
➤ Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociat/administrator în limita a maxim 1000 lei cu TVA;
➤ Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri.
➤ Două plăcuțe informative în valoare de maxim 500 lei